Máy chiếu tương tác

Máy chiếu tương tác cho phép bạn tương tác với các kế hoạch bài giảng của bạn từ bất kì nơi nào trong lớp học . Bằng cách sử dụng một cây bút đặc biệt tương tác, bạn có thể vẽ, điểm và nhấp chuột bằng cách chạm vào màn hình trực tiếp hoặc từ nhiều chân ra khỏi màn hình

Hiển thị 2 sản phẩm